MCB MITSUBISHI 4P/16A/10kA-BH-D10

MCB MITSUBISHI 4P/16A/10kA-BH-D10

Mã Hàng : BH-D10 / 4P 16A-10kA

Dòng Điện : 16A

Số pha: 4P

Dòng Ngắn Mạch : 10kA

BH-D10 4P bảo vệ ngắn mạch và quá tải

 
Tổng Quan: MCB MITSUBISHI BH-D10/1P. BH-D10/2P, BH-D10/3P, BH-D10/4P.
MCB Mitsubishi (CB Tép Mitsubishi):Ứng dụng chủ yếu t…