Thí sinh không thiệt khi xét tuyển năm 2015

Thí sinh không thiệt khi xét tuyển năm 2015

Mặc dù trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh chỉ được sử dụng một giấy, nhưng mỗi giấy cho phép đăng ký tối đa vào 4 ngành hoặc nhóm ngành của một trường.

Thảo luận về dự thảo quy chế tuyển sinh 2015, nhiều học sinh cho rằng trước kia được đăng ký vào n…