ELCB LS 2P/75A/35kA – EBN102c

ELCB LS 2P/75A/35kA – EBN102c

Mã Hàng :EBN102c/75A-35kA
ELCB LS (APTOMAT Chồng dòng rò LS) loại 2 Pha

Rated current(A) : 75A (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : EBN102c (Khung kích thước chế tạo)
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu=35kA
Frequency  (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức…