ELCB LS 2P/250A/65kA – EBN202c

ELCB LS 2P/250A/65kA – EBN202c

Mã Hàng :EBN202c/250A-65kA
ELCB LS (APTOMAT Chồng dòng rò LS) loại 2 Pha

Rated current(A) : 250A (dòng điện định mức)
Ampere frame (AF) : EBN202c (Khung kích thước chế tạo)
Ultimate breaking capacity(kA) : Icu=65kA
Frequency  (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định …