Thí sinh cận thị được sơ tuyển vào trường công an

Thí sinh cận thị được sơ tuyển vào trường công an

Năm 2015, các trường khối công an nhân dân tiếp tục sơ tuyển thí sinh cận thị nhưng phải được bệnh viện kết luận có khả năng chữa trị.

Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa có văn bản hướng dẫn công tác sơ tuyển vào các trường công an nhân d…