ACB Schneider-4P Drawout/1000A/50kA-NT10H24D2

ACB Schneider-4P Drawout/1000A/50kA-NT10H24D2

Rated current(A) : 1000A (dòng điện định mức)
Type : Drawout

Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:50kA (Khả năng chịu dòng max trong 1 giây)
Rated operating voltage(V) : (Ue)400V/440V (Điện áp làm việc định mức)
Frequency  (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần …