ACB Schneider-4P Drawout/1600A/42kA-NT16H14D2

ACB Schneider-4P Drawout/1600A/42kA-NT16H14D2

Rated current(A) : 1600A (dòng điện định mức)
Type : Drawout

Ultimate breaking capacity(kA) : Icu:42kA (Khả năng chịu dòng max trong 1 giây)
Rated operating voltage(V) : (Ue)400V/440V (Điện áp làm việc định mức)
Frequency  (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần …